Activiteiten

Doel: Het ondersteunen van de doelstellingen van culturele broedplaatsen in de Metropoolregio Amsterdam, en met name Broedplaats BOGOTÁ, voor wat betreft de culturele en creatieve programmering.

Klik hier voor BOGOTÁ op Vimeo.

Meer informatie over het programma:
broedplaatsbogota.nl

ANBI-status

Stichting Bogotá in Beeld
RSIN 861942103

Bestuur
Charlotte Riem Vis (voorzitter)
Arlien Schut (penningmeester)
Senne Vercouteren (secretaris)


Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding van maximaal 700 euro per jaar. Er zijn geen personen in dienst bij Stichting Bogotá in Beeld.

Verslaglegging:
Bestuursverslag 2021
Jaarrekening 2021
Bestuursverslag 2022
Jaarrekening 2022